Работниците и оваа година oчекуваат К-15 на своите сметки

0
11
Albatros konfekcija 3

И покрај епидемијата со Ковид-19 и проблемите што ги има државата и компаниите, работниците треба да очекуваат да им биде исплатен регрес за годишен одмор до крајот на горинава.

Според пресметките, минималниот изос на регресот изнесува 10.884 денари. Сепак, фирмите кои не оствариле добивка годинава не се обврзани да исплатат К-15, но за тоа треба да ги информираат работниците.

Синдикатите најавуваат тужби како за приватниот, така и за институциите кои нема да ја реализираат обврската.

Основен услов за работникот да добие К-15 е најмалку 6 месеци да работи во годината кај ист работодавач.

За работодавцачите кои нема да дадат К-15 или пак ќе го побараат назад од вработените, се пропишани парични казни до 4.000 евра.

Можеби ќе ве интересира: